Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Stanisław Różański

Kancelaria Komornicza w Rzeszowie

Ul. Chodkiewicza 7, 35-051 Rzeszów

NIP: 813-172-61-73


Rachunek bankowy:

PBS O/Rzeszów
nr 53 8642 1126 2012 1126 6273 0001

Kod Swift: POLUPLPR


Tel./Fax: +48 17 85 33 551

E-mail: kancelaria@komornik.rzeszow.pl

Komornik Sądowy Stanisław Różański przyjmuje strony
we wtorki w godz. od 9:00 do 13:00.