Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

09.08.2016

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

20.07.2016

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

30.05.2016

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w wielkości 1/2 nieruchomości gruntowej o pow. 0,0430ha oznaczonej jako działka o nr 157/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 147,50m2, położonej w  miejscowości Kielanówk...