Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Postanowienie o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej zawartej w obwieszczeniu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Stanisława Różańskiego z dnia 15-12-2015r. w przedmiocie I licytacji nieruchomości dłużnika stanowiącej spółdzielcze...

11.01.2016

Postanowienie o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej zawartej w obwieszczeniu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Stanisława Różańskiego z dnia 15-12-2015r. w przedmiocie I licytacji nieruchomości dłu...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

29.12.2015

Samochód Ciężarowy Citroen C15D, rok prod. 2000 ...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

17.11.2015

Pierwsza licytacja ruchomości: King Tony No 4533 MR, Beta 1/2\" 606/10X Nm 20-100 - klucz dynamometryczny, Beta 1/2\" 667/20 Nm 40-200 - klucz dynamometryczny...