Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

21.10.2015

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczone jako lokal mieszkalny nr 27 o pow. 58,20 m2 położony w Rzeszowie w budynku przy ul. Starzyńskiego 5 ...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

15.10.2015

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3794 zabudowaną domem mieszkalnym o pow. użytkowej 106 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 50 m2, położona w miejscowości Świlcza...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

07.10.2015

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości: Rzeszów, Obręb 225 Budziwój, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1Z/00187134/8 stanowiąca...