Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - tryb uproszczony

11.08.2015

Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Lubenia i Straszydle...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - tryb uproszczony

11.08.2015

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położone w miejscowości: Mrowla, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie dla których została założona księga wieczysta w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - tryb uproszczony

11.08.2015

nieruchomości gruntowej, z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oznaczonej jako działka nr 870/4 o pow. 0,0709 ha położona w Rzeszowie, obręb 225-Budziwój, woj. podkarpackie dla której Sąd Rejonowy w ...