Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

08.12.2014

prawo wieczystego użytkowania działki nr 669 o pow. 0,0290 ha stanowiącej nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 95 m2 i pow. użytkowej 270 m2, położonej w miejscowości Rzesz...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

06.11.2014

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 26 położonej w miejscowości Rzeszów, przy ul. Monte Cassino 6, posiadającej założoną księgę wieczystą w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie o...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

13.10.2014

Lodówka Electrolux A+, Piekarnik do zabudowy Electrolux, Płyta AEG ceramiczna, elektryczna, Komplet mebli kuchennych, Komplet mebli pokojowych, 9 elementów: ...