Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obiweszczenie o drugiej licytacji ruchomości

08.01.2014

Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość: Samochód osobowy Toyota Paseo rok prod. 1996...

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

19.12.2013

Motorower: marka: Kymco, model: Super 9, typ: SH10DA rok prod. 2008 nr RFBS1002083401265 nr rej. RZE 3V47 (pojazd powypadkowy wymagający remontu)...

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

19.12.2013

Motorower: marka: Kymco, model: Super 9, typ: SH10DA rok prod. 2008 nr RFBS1002083401265 nr rej. RZE 3V47 (pojazd powypadkowy wymagający remontu)...