Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

01.07.2013

Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość: 1) Samochód: Renault Clio 1.9 D, rok. prod. 2001, nr. rej. Rz 66887, Nr. identyfikacyjny: VF1SB0J0F24465434...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

26.06.2013

Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość: 1) samochód osobowy: marka, typ: Renault Megane 1.4 KAT, rok produkcji 1999. Szacunkowa wartość ruchomości: 4.000,00. -zł / cztery tysiące złotych 00/100gr. /...

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

07.06.2013

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 4775/5 o powierzchni 0,67 ha położona w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, powiat rzeszo...