Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

22.11.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości...

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

04.10.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

09.08.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości...