Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości - Motorower

28.05.2013

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Stanisław Różański Kancelaria Komornicza w Rzeszowie mający kancelarię w Rzeszów przy ul. J. K. Chodkiewicza 7 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomoś...

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

22.05.2013

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Stanisław Różański Kancelaria Komornicza w Rzeszowie mający kancelarię w Rzeszów przy ul. J. K. Chodkiewicza 7 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomo...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

16.04.2013

opisanej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 4775/5 o powierzchni 0,67 ha położona w miejscowości Świlcza,...