Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

09.04.2013

opisanej jako działka nr 1635/2 o powierzchni 0,1672 ha , położonej w miejscowości Rzeszów, dzielnica Rzeszów - Wilkowyja Południe, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, posiadającej założoną księgę wiec...

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

29.01.2013

Działka nr 296 o powierzchni 0,07 ha, położona w miejscowości Boguchwała, posiadającą założoną księgę wieczystą w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Rzeszowie o nr RZ1Z/00066605/7 . Nieruchomość os...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

02.11.2012

Działka nr 296 o powierzchni 0,07 ha, położona w miejscowości Boguchwała, posiadającą założoną księgę wieczystą w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Rzeszowie o nr RZ1Z/00066605/7....