Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

06.07.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 3794 zabudowaną domem mieszkalnym o pow. użytkowej 106m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 50m2, położon...

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

14.06.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczone jako lokal mieszkalny nr 27 o pow. 58,20 m2 położony w Rzeszowie w budynku przy ul. Starzyńskie...

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

08.06.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczona jako działka nr 2585 o pow. 0,1757 ha położona w m...