Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

09.05.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji rychomości...

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

20.04.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczona jako działka nr 2585 o pow. 0,1757 ha położona w miejscowości Gł...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

28.03.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - grunty orne - oznaczonej jako działka nr 66/2 o pow. 0,7000 ha położonej w Mogielnicy, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział...