Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

09.01.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w wielkości 1/2 nieruchomości gruntowej o pow. 0,0430 ha należącej do dłużniczki Wójcickiej Jolanty oznaczonej jako działka o nr 157/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 147...

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

09.01.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w wielkości 1/2 nieruchomości gruntowej o pow. 0,0430 ha należącej do dłużników Wójcickiego Dawida i Piechowicz -Wójcickiej Urszuli oznaczonej jako działka o nr 157/1 zabudowane...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

16.12.2016

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczone jako lokal mieszkalny nr 27 o pow. 58,20 m2 położony w Rzeszowie w budynku przy ul. Starzy...