Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"

Licytacje

Ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

10.04.2018

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości - Samochód osobowy Mercedes-Benz 124, 2,5 D, rok produkcji 1990...