Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

STANISŁAW RÓŻAŃSKI

"Fiat iustitia, et pereat mundus"

"Sprawiedliwości musi się stać zadość,

choćby świat miał zginąć"

"Executio iuris non habet iniuriam"

"Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem"Obszar działalności

miasto: Błażowa, Boguchwała, Dynów, Głogów Małopolski, Rzeszów, Sokołów Małopolski, Tyczyn, Strzyżów

gminy:
 • Błażowa
 • Boguchwała
 • Chmielnik
 • Dynów
 • Głogów Małopolski
 • Hyżne
 • Kamień
 • Krasne
 • Lubenia
 • Sokołów Małopolski
 • Świlcza
 • Trzebownisko
 • Tyczyn
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Komornik Stanisław Różański, ma prawo do prowadzenia postępowań egzekucyjnych poza obszarem swojego rewiru komorniczego, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości. W przypadku żłożenia wniosku egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zamieszkującemu poza remirem komorniczym, wierzyciel musi złożyć na piśmie oświadczenie, iż korzysta z prawa wyboru komornika stosownie do art. 8 pkt. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.